יו יו יו וואסאאאפ

איי פיל לייק א ראפ גודדד

המילה הזאת מוד-פאקינג-גשת

אדם טל שולט ברשת

החריזה פה מטו…פשת
© אדם טל 2018-2019